PLATFORMA GLOW2GO

 

TERMENI ȘI CONDIȚII

DE UTILIZARE PENTRU CLIENȚI

 

Acest document („Termeni și condiții” sau „Termeni”) stabilește termenii și condițiile care guvernează: 

 1. accesul la și utilizarea website-ului disponibil la adresa de URL http://glow2go.ro/;
 2. accesul și utilizarea serviciilor puse la dispoziție prin Platforma Glow2Go pentru Clienți (astfel cum sunt definite în acești Termeni). 

Vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni, deoarece conțin informații importante privind drepturile și obligațiile dumneavoastră, în calitate de Client, și Glow2Go. Acești Termeni includ diferite limitări și excluderi, stabilind răspunderea Glow2Go, competența în materie de soluționare a disputelor, precum și legislația aplicabilă serviciilor furnizate prin intermediul Platformei.

Acești Termeni sunt un acord între dumneavoastră, în calitate de Client, și Glow2Go, astfel cum este identificată mai jos. Utilizarea Platformei reprezintă confirmarea că înțelegeți și sunteți de acord cu toți acești Termeni.  De asemenea, înainte de a utiliza Platforma, va trebui să acceptați în mod expres acești Termeni, astfel cum vă va fi indicat în cadrul Platformei. Suntem dispuși să vă punem la dispoziție Platforma și toate funcționalitățile acesteia numai dacă acceptați toți acești Termeni. În caz contrar, nu aveți dreptul să accesați sau să utilizați Platforma. 

Platforma și toate părțile sale componente aparțin în mod exclusiv Glow2Go, iar utilizarea lor este condiționată de acceptarea acestor Termeni precum și a oricăror altor documente cu valoare contractuală propuse spre semnare de către Glow2Go. 

Ne rezervăm dreptul de a modifica acești Termeni în orice moment. Dacă facem modificări Termenilor, vom publica versiunea actualizată a Termenilor în Platformă, vom actualiza data “ultimei actualizări” indicată în partea de sus a acestor Termeni și vă vom informa în mod corespunzător. De asemenea, vă rugăm să verificați periodic acești Termeni. Orice modificare a Termenilor se va aplica de la data la care este efectuată, iar accesul sau utilizarea în continuare a Termenilor după ce Termenii au fost actualizați va fi posibilă numai după acceptarea explicită a modificărilor.

Este posibil ca anumite Servicii să fie supuse unor condiții speciale, în funcție de tipul lor ori de limitări tehnice legate de funcționalitatea Platformei. În acest caz, Clientul va fi informat în legătură cu aceste condiții speciale direct prin intermediul Platformei și i se va solicita să accepte aceste condiții suplimentare, dacă va fi cazul, ele devenind aplicabile numai după acceptarea lor. Aceste condiții speciale se vor adăuga acestor Termeni și vor fi considerate parte integrantă din aceștia. În cazul unui conflict cu privire prevederile aplicabile, condițiile speciale vor prevala față de acești Termeni.

 • DEFINIȚII
   1. Client – înseamnă orice persoană fizică sau juridică ce plasează o comandă în Platformă cu privire la unul sau mai multe Servicii;
 • Expert înseamnă un profesionist care prestează servicii de înfrumusețare/relaxare prin intermediul Platformei, în conformitate cu acești Termeni și în beneficiul Clientului. De exemplu, un Expert poate fi un stilist care prestează un serviciu către dvs. în calitate de Client, ca urmare a plasării unei comenzi prin Platformă.    
   1. Glow2Go – înseamnă INFUSED DIVANA S.R.L., societate cu răspundere limitată română, cu sediul social la adresa  București, Sectorul 3, Str. Dristorului, Nr. 91-95, Bloc E, Etaj 3, Apartament 335, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/2660/2020, având Cod Unic de Identificare 42308929, Cont Bancar deschis la [], reprezentată de [] în calitate de administrator, care este titularul tuturor drepturilor asupra Platformei;
   2. Platforma Glow2Go sau Platforma – reprezintă o soluție web de intermediere online de servicii între Expert și Client, gestionată de Glow2Go și disponibilă la adresa http://glow2go.ro/, prin care Glow2Go facilitează prestarea  de servicii înfrumusețare/relaxare de către Expert către Client, aceste produse făcând obiectul Serviciilor;
   3. Parte/Părți reprezintă oricare dintre Client sau Glow2Go;
   4. Serviciu/Servicii reprezintă prestarea de servicii de înfrumusețare/relaxare de către Expert către Client, la domiciliul sau adresa indicată de Client, ca urmare a plasării unei comenzi în acest sens de către Client, prin intermediul Platformei operate de Glow2Go. Serviciile pot consta în manichiură, pedichiură, coafor, machiaj, masaj, frizerie, cosmetică sau orice alte servicii asemănătoare astfel cum sunt disponibile în Platformă. 
   5. Cont de Client – reprezintă contul creat conform art. 3 mai jos.
 • OBIECTUL TERMENILOR
   1. Acești Termeni sunt un document cu valoare juridică ce reglementează relațiile contractuale dintre (i) Client, pe de o parte și (ii) Glow2Go și Experți, de cealaltă parte, și care se nasc ca urmare a acceptării Termenilor de către Client în vederea folosirii Platformei puse la dispoziție de către Glow2Go, pentru primirea Serviciilor furnizate de Experții prezenți în Platformă. 
   2. Platforma permite Clientului să plaseze o comandă de Servicii, iar Glow2Go identifică Experții și facilitează încheierea de contracte între Clienți și acei Experți care vor presta efectiv Serviciile direct către Client, în conformitate cu acești Termeni.
   3. În baza acestor Termeni, plasarea unei comenzi de Servicii în Platformă de către Client reprezintă un acord al Clientului de a încheia un contract de prestări servicii cu privire la Serviciile disponibile în Platformă și prestate de Experți. Toate contractele având ca obiect prestarea Serviciilor vor fi încheiate prin intermediul Platformei Glow2Go, astfel: 
    1. de către Client, ca beneficiar al Serviciilor, pe de o parte; 
    2. cu Glow2Go, de cealaltă parte, care acționează pe seama Experților. 
   4. Glow2Go se limitează numai la a facilita identificarea de Experți pentru dvs., în calitate de Client, și la încheierea de contracte care vor produce efecte juridice direct între dvs. și Expert cu privire la Serviciile pe care acești Experți le prestează în beneficiul dvs. 
   5. Glow2Go nu prestează ea însăși Serviciile, ci Experții care sunt profesioniști independenți de Glow2Go. Pentru mai multe informații referitoare la serviciile care sunt oferite către dvs. vă rugăm să consultați art. 6 – Serviciile Disponibile.
   6. Contractul de prestare de Servicii prevăzut la art. 2.3 mai sus se consideră încheiat la data la care un Expert acceptă fiecare comandă de Servicii plasată de Client prin Platformă.   Pentru detaliile procesului de comandă, vă rugăm consultați art. 5.
 • CERINȚE MINIME DE ACCES LA SERVICII
   1. Clientul trebuie în mod obligatoriu să fie de acord cu acești Termeni printr-o acțiune specifică ce va fi indicată în Platformă, cum ar fi bifarea unei căsuțe în acest sens, înainte de a plasa orice comandă. Nu va fi prestat niciun Serviciu către Client în cazul în care nu acceptați acești Termeni. 
   2. Este obligatoriu ca persoana care plasează comandă și care acceptă acești Termeni să aibă vârsta de 18 ani împlinită și să aibă capacitate civilă deplină de exercițiu la momentul primirii Serviciilor.
 • CREAREA CONTULUI DE CLIENT 
   1. Nu este necesară înregistrarea și crearea unui cont pentru plasarea unei comenzi de Servicii. 
   2. Pentru a gestiona mai ușor comenzile, Clientul are însă în mod opțional posibilitatea de a înregistra și crea un cont un Cont de Client în Platformă.
   3. Pentru a crea Contul de Client, Clientul trebuie să furnizeze anumite informații astfel cum sunt specificate în Platformă. Clientul trebuie să furnizeze informații exacte, actuale și complete despre Contul de Client.
   4. Când utilizați Contul de Client în calitate de Client, trebuie să luați următoarele măsuri de siguranță: (i) să alegeți o parolă dificil de identificat de către terți; (ii) să mențineți și să actualizați prompt, după caz, informațiile din Contul de Client (iii) să vă protejați datele Contului de Client și accesul la contul dumneavoastră.
   5. Dacă în calitate de titular al Contului de Client deveniți conștient de orice utilizare neautorizată a parolei, a datelor Contului de Client sau a Contului de Client, trebuie să ne anunțați imediat.
   6. Înțelegeți și sunteți de acord că sunteți responsabil pentru toate activitățile care sunt desfășurate în Contul dumneavoastră de Client și, în măsura maximă permisă de lege, acceptați toate riscurile oricărui acces autorizat sau neautorizat la Contul dumneavoastră de Client.
   7. Orice notificare către Client este transmisă în mod automat de către Platformă. La cererea Clientului, notificările automate pot fi dezactivate. Clientul își asumă riscul și responsabilitatea de a verifica informațiile despre comenzi atunci când dezactivează notificările. În acest caz, statusul comenzilor va fi disponibil direct în cadrul Platformei, fără a mai transmite alte comunicări prin alte mijloace către Client.
   8. Respectarea datelor cu caracter personal se va realiza în conformitate cu art. 22 mai jos.
 • COMANDA SERVICIILOR
   1. Clientul poate configura și plasa o comandă de Servicii exclusiv prin intermediul Platformei. Glow2Go nu are responsabilitatea și nici obligația legală de a transmite o ofertă de Servicii ori de a onora o comandă de Servicii care nu este transmisă prin intermediul Platformei în condițiile acestor Termeni. 
   2. Pentru a plasa o comandă de Servicii, Clientul trebuie să furnizeze anumite informații astfel cum sunt specificate în Platformă care să fie exacte, actuale și complete. 
   3. Preferințele aferente unei comenzi (de exemplu, dar nu limitat la categoria de Servicii, tipul de Serviciu, adresa și data la care vor avea loc etc.) trebuie obligatoriu indicate de către Client la momentul plasării unei comenzi de Servicii. În anumite situații, Serviciile vor putea fi comandate numai pentru anumită zonă geografică și numai într-un anumit interval orar, în funcție de disponibilitatea Experților astfel cum este aceasta afișată în Platformă.  
   4. Disponibilitatea Experților pentru Serviciul selectat va fi afișată înainte de finalizarea Comenzii de către Client. Astfel, Glow2Go nu va putea procesa comanda decât în cazul în care Clientul a plasat comanda pentru un interval/o adresă afișate în procesul de comandă ca fiind disponibile. Glow2Go și Experții nu sunt obligați să presteze Serviciile decât în conformitate cu specificațiile introduse și disponibile în comanda plasată.
   5. Procesul de plasare a comenzilor are loc astfel:
    1. Clientul va selecta categoria, tipul de Serviciu, zona în care dorește să fie prestat Serviciul, precum și data, ora și Expertul, astfel cum acestea sunt afișate ca fiind disponibile în Platformă. Serviciul va fi apoi adăugat în coșul de cumpărături;
    2. Clientul este redirecționat către pagina de comandă, unde introduce în mod complet toate informațiile solicitate în Platformă și alege specificațiile Serviciilor din coșul de cumpărături. Clientul va introduce în mod obligatoriu inclusiv datele cardului bancar cu care va realiza plata Serviciului;
    3. După ce previzualizează detaliile aplicabile comenzii, Clientul va apăsa butonul de comandă „PLACE ORDER”; 
    4. După caz, Clientul va fi nevoit să autorizeze tranzacția pentru plasarea comenzii. După ce tranzacția este efectuată, comanda de Serviciu este considerată plasată.
   6. Adăugarea Serviciilor în coșul de cumpărături din Platformă, fără finalizarea comenzii de către Client, nu este considerată o comandă din partea Clientului și nu va fi luată în considerare de către Glow2Go. 
   7. Prin simpla prezentare a Serviciilor în Platformă, nu se naște nicio obligație din punct de vedere juridic din partea Glow2Go/Experților de a presta Serviciilor, o astfel de obligație putându-se naște doar în urma plasării unei comenzi de către în conformitate cu această secțiune.
   8. Clientul este notificat prin e-mail și S.M.S. sau Whatsapp  sau în Contul de Client despre diversele etape din derularea comenzii, inclusiv, fără limitare la acceptarea comenzii de Servicii.
   9. Glow2Go își rezervă dreptul de a configura procesul de comandă astfel cum consideră necesar, fără a necesita acordul prealabil al Clientului și fără a afecta comenzile deja plasate.
   10. Reprogramare: clientul are dreptul la o singură reprogramare a fiecărui serviciu achiziționat. Reprogramarea se anunță cu minim 3 ore înainte de ora stabilită pentru începerea serviciului. Anunțarea acesteia cu mai puțin de 3 ore presupune aplicarea condițiilor de anulare (vezi Anexa 1).
 • SERVICIILE DISPONIBILE

Ce oferă Glow2Go către Clienți

 1. Serviciile pe care Clienții le primesc sunt acele Servicii afișate ca fiind disponibile pentru comandă în Platformă (manichiură, pedichiură, coafor, machiaj etc.), fiind comercializate de către Glow2Go către Clienți și puse la dispoziție Clienților de către Glow2Go prin identificarea unor Experți înregistrați în Platformă , care pot presta direct Serviciile către Clienți. 
 2. Glow2Go nu este un salon de înfrumusețare și nu operează ca atare în relația cu dvs. atunci când plasați o comandă de Servicii în Platformă în calitate de Client. Glow2Go este o soluție de intermediere online care facilitează accesul dvs. la Servicii prin punerea la dispoziție a unei platforme digitale ce vă permite să selectați servicii de înfrumusețare/relaxare dintr-o ofertă organizată și prezentată online, și pe care să le comandați printr-o metodă digitală, online, fără a implica prezența fizica Părților.  
 3. În subsidiar scopului de la art. 6.2 mai sus,  Glow2Go este implicată inclusiv în procesul de contractare a acestor Servicii, atât prin organizarea unor aspecte pre-contractuale (cum ar fi vizualizarea ofertei de Servicii și condițiile principale ale acestora), cât și prin încheierea efectivă de contracte cu Clienții privind Serviciile. 
 4. În termeni juridici, Clienții încheie în Platformă un contract de prestare de servicii cu privire la Serviciile identificate la art. 1 și în condițiile art. 1.766 din Codul civil. Acest contract este încheiat cu Glow2Go, care acționează drept comisionar al Experților în conformitate cu art. 2.043 din Codul civil. 
 5. Nu este necesar ca dvs. să contactați distinct Experții ori să inițiați vreun demers distinct de comanda pe care o efectuați în Platformă pentru încheierea unui contract de prestări servicii cu Experții. Din punct de vedere juridic, este suficient ca dvs. să plasați comanda în Platformă pentru ca acest contract să se considere încheiat, chiar dacă Experții nu iau contact direct cu dvs. pentru încheierea lor, acest lucru fiind datorat relației de comisionar pe care Glow2Go o are cu aceștia și efectului pe care legea îl prevede în acestor relații contractuale. 

Cine sunt Experții 

 1. Experții sunt persoanele identificate la art. 1.2 mai sus. 
 2. Experții sunt profesioniști în domeniul de înfrumusețare/relaxare înregistrați în Platformă pe criterii de profesionalism, reputație și onorabilitate, care exercită în mod independent de Glow2Go activitatea lor profesională și fiecare dintre aceștia o exercită pe riscul propriu. 
 3. Glow2Go selectează acei experți care dețin autorizațiile, calificările necesare și au parcurs toate instruirile necesare desfășurării activității ce face obiectul Serviciilor. Glow2Go poate verifica ori solicita Experților să prezinte dovada eventualelor autorizații necesare, însă responsabilitatea obținerii și menținerii unor asemenea autorizații este exclusiv în sarcina fiecărui Expert, fără ca Glow2Go să poată fi tras la răspundere pentru inexistența unui asemenea document. 
 4. Glow2Go nu coordonează activitatea Experților. Experții disponibili în Platformă acționează fiecare ca un contractant independent. Între Glow2Go nu există o relație angajat-angajator, presupus și Expert sau alt tip de subordonare juridică. Relația dintre Glow2Go și Experți este exclusiv între întreprinderi independente, fiecare dintre acestea exploatând o întreprindere comercială separată și distinctă, care oferă un serviciu în cursul obișnuit al activității celeilalte. 
 • PREȚUL ȘI PLATA SERVICIILOR
   1. Prețurile Serviciilor afișate sunt prețurile practicate și aplicate de Experți direct în Platformă. Glow2Go nu modifică și nu influențează prețurile și/sau alte calități ale produselor disponibile în Platformă, orice modificare privind disponibilitatea, prețurile sau alte informații fiind realizată de către Experți. Cu privire la preț, rolul Glow2Go se limitează la a afișa în format electronic Clientului aceste informații, acesta din urmă neputând trage la răspundere Glow2Go pentru alte acțiuni / inacțiuni în afara acesteia.
   2. Prețul unui Serviciu afișat în Platformă este un preț final, care include contravaloarea utilizării acestor Servicii de către Client prin Platformă, astfel valoarea inclusă în bonurile ori facturile emise către Clienți va fi egală cu cea disponibilă în coșul de cumpărături și nu veți fi taxat suplimentar în calitate de Client față de valoarea afișată în Platformă.  
   3. Plata Serviciilor se realizează înainte de prestarea acestora, la momentul plasării comenzii în conformitate cu art. 5 mai sus.
   4. Plata se face prin utilizarea serviciilor unui prestator terț, în calitate de procesator privind serviciile de plată. Clientul înțelege și este de acord că nu furnizăm serviciile respective și nu le putem controla. Procesarea plăților poate fi supusă termenilor, condițiilor și politicilor de confidențialitate ale Procesatorilor de plată, în plus față de acești Termeni. Nu vom fi responsabili sau răspunzători pentru orice pretenții, daune, plăți, deficiențe, amenzi, hotărâri, datorii, pierderi, costuri și cheltuieli rezultate din sau legate de utilizarea serviciilor de plată respective. 
   5. Atunci când efectuați o comandă, sunteți de acord să nu utilizați o metodă de plată nevalidă sau neautorizată. Dacă metoda dumneavoastră de plată eșuează și obțineți în continuare acces la Servicii, sunteți de acord să plătiți prețurile corespunzătoare în termen de 3 (trei) zile de la notificarea din partea noastră. Ne rezervăm inclusiv dreptul de a dezactiva accesul la Contul de Client și Platformă în cazul în care nu am primit o plată adecvată
   6. Prețul va fi plătit în RON. În cazul în care prețul este afișat în altă monedă (e.g., EUR), conversia prețului se va efectua la cursul BNR din ziua plății. 
   7. Pentru probleme referitoare la executarea Serviciilor și rambursarea prețului, vă rugăm să consultați Politica de anulare de la art. 8 mai jos. 
 • MODIFICĂRI ALE SERVICIILOR. POLITICA DE ANULARE ȘI POLITICA DE RAMBURS
   1. Nicio modificare a acestor Termeni nu va afecta o comandă deja plasată de către Client.
   2. Nici Glow2Go și nici Experții nu se obligă la a presta vreun Serviciu decât în condițiile detaliate într-o comandă conform art. 5.5 mai sus, respectiv în condițiile afișate în Platformă privind disponibilitatea Experților. Glow2Go nu își asumă nicio obligație de a identifica un Expert care să presteze un Serviciu decât în limitele de disponibilitate ale Experților astfel cum sunt afișate în Platformă. Este responsabilitatea dvs. în calitate de Client să identificați în Platformă care dintre Experți și care dintre Serviciile disponibile sunt compatibile cu preferințele dvs.
   3. În anumite situații excepționale, în măsura în care Clientul a selectat un anumit Expert sau anumite preferințe pentru furnizarea Serviciilor, iar de la data plasării comenzii acestea nu mai pot fi prestate strict în condițiile inițial specificate, Clientul va fi informat de către Glow2Go la datele de contact inserate în comandă despre imposibilitatea de a presta Serviciile în condițiile inițiale și/sau despre posibilitatea modificării comenzii, solicitându-i-se Clientului în acest caz să indice dacă este de acord cu înlocuirea totală ori parțială a unor condiții de prestare a Serviciilor. 
   4. Clientul poartă responsabilitatea exactității informațiilor transmise cu ocazia plasării comenzii și este obligat să respecte toate cerințele acestor Termeni precum și toate condițiile Platformei, astfel încât Serviciile să fie prestate în mod corect și complet.
   5. Clientul acceptă că în funcție de anulările sale, de anumite erori pe care le realizează anterior sau ulterior procesului de comandă a Serviciilor, este posibil ca acestea să mai poată fi executate integral/parțial și își asumă responsabilitatea ca în unele cazuri să suporte inclusiv o penalizare dacă din circumstanțe ce țin de Client acestea nu pot fi prestate. În anumite situații, este posibil inclusiv ca o penalizare să fie aplicabilă Clientului în funcție, iar aceste situații și nivelul penalizărilor sunt stabilite în Anexa nr. 1 – Politica de anulare.
   6. Clientul beneficiază de un drept de retragere, dar care este limitat în timp și adaptat la specificul Serviciilor. Astfel, Clientul poate anula o comandă de Servicii și beneficia de restituirea integrală a prețului cât timp executarea Serviciilor nu a început. În cazul în care există un drept de retragere, Clientul nu va suporta nicio taxă suplimentară pentru exercitarea acestui drept, iar rambursarea prețului se va realiza prin metode similare cu cele utilizate la plata prețului.
   7. Nu există un drept de retragere în cazul în care Serviciul a fost deja prestat, însă Clientul poate face orice sesizare și solicita orice despăgubire dacă Serviciul oferit nu corespunde cu oferta, comanda ori cu prevederile legale aplicabile. Vă rugăm să consultați în detaliu Anexa nr. 1 – Politica de anulare și Anexa nr. 2 – Politica de ramburs pentru a verifica situațiile în care este sau nu posibilă retragerea Clientului din contract și eventuale sancțiuni incidente.
   8. În situațiile prevăzute la Anexa nr. 1 – Politica de anulare, cardul dvs. va fi debitat automat după ce Glow2Go împreună cu Experții identifică dacă una sau mai multe situații sunt incidente. În măsura în care cardul Clientului nu poate fi debitat veți fi notificat cu privire la acest aspect, iar Glow2Go își rezervă dreptul de a recupera orice creanțe rezultate din situațiile descrise la Anexa nr. 1
   9. În situațiile în care Serviciile nu pot fi prestate parțial/ integral ori la timp de către Experți, Clientul are dreptul la rambursarea parțială/integrală a prețului plătit pentru Servicii. Aceste situații precum și contravaloarea aferentă fiecărei situații sunt prevăzute la Anexa nr. 2 – Politica de ramburs. 
   10. În funcție de fiecare situație descrisă la Anexa nr. 2 – Politica de ramburs, Glow2Go poate rambursa parțial/total prețul plătit ori acorda chiar unele despăgubiri către Client. În măsura în care se acordă o rambursare ori o despăgubire în bani, aceasta va fi transferată către contul/cardul asociat utilizat la plasarea comenzii unui Serviciu în termen de maximum 30 de zile  de la data când situația incidentă a fost adusă la cunoștința Glow2Go.
 • RECENZII
   1. Recenzia este o opțiune de feedback disponibilă pentru Clienți, dar și Experți. Recenzia făcută de un Client cu privire la serviciile furnizate va fi publică pe Platformă și va fi luată în considerare de Glow2Go pentru îmbunătățirea serviciilor sale.
   2. După prestarea Serviciilor, Platforma Glow2Go poate să solicite a) Clientului să acorde o evaluare pentru Expert și pentru Serviciile prestate și, opțional, să ofere comentarii sau păreri cu privire la Serviciile prestate b) Expertului să acorde o evaluare pentru Client și, opțional, comentarii sau păreri cu privire la acesta. Expertul va acorda evaluări și comentarii cu bună credință.
   3. Glow2Go oferă acces la toate recenziile făcute de alți Clienți privind Serviciile şi garantează faptul că recenziile publicate provin numai de la alți clienți care au beneficiat de aceste Servicii, posibilitatea de a acorda recenzii nefiind tehnic accesibilă decât acelor clienți care au beneficiat de Servicii prin transmiterea unui mesaj automat de solicitare a unei recenzii. Astfel, opțiunea de a realiza o recenzie nu poate fi tehnic accesibilă non-clienților.  
   4. În cazul în care recenzia nu respectă acești Termeni, aceasta nu va fi publicată în Platformă. 
 • PROPRIETATEA INTELECTUALĂ
 • Cu excepția cazului în care este indicat altfel, toate elementele Platformei, toate conținuturile și alte materiale din aceasta sunt deținute de noi (sau, după caz, de licențiatorii noștri) și sunt protejate de drepturile de proprietate intelectuală. Pentru evitarea oricărui dubiu, interfețele vizuale, designul, textul, grafica, imaginile, sistemele, informațiile, datele, metodele, codul programului, serviciile, toate celelalte elemente și orice altă documentație sau alte materiale auxiliare furnizate (“Conținutul“) sunt deținute de noi sau de licențiatorii noștri și sunt protejate prin drepturi de autor, mărci înregistrate, secrete comerciale și orice alte drepturi de proprietate intelectuală.
 • Puteți utiliza Platforma și Conținutul exclusiv în scopul solicitării de Servicii. Cu toate acestea, nu este permisă: utilizarea Platformei sau a Conținutului, în afara scopurilor permise; utilizarea oricăror algoritmi, roboți sau metode similare de colectare sau extracție a datelor; cesiunea, licențierea, sublicențierea Conținutului; copierea, decompilarea sau încercarea de a descoperi codul sursă al Platformei sau al Conținutului; eliminarea, modificarea sau ascunderea oricăror drepturi de autor, mărci înregistrate sau alte notificări privind drepturile de proprietate incluse în Platformă sau în Conținut;
 • Orice utilizare a Platformei sau a Conținutului, alta decât cea autorizată în mod expres în acești Termeni, fără permisiunea prealabilă scrisă a Glow2Go, este strict interzisă. O astfel de utilizare neautorizată poate încălca, de asemenea, legile aplicabile, inclusiv, fără limitare, legile privind drepturile de autor și mărcile. Cu excepția cazului în care se menționează explicit de Glow2Go, nimic din acești Termeni nu va fi interpretat ca oferind vreo licență asupra drepturilor de proprietate intelectuală.
 • În unele situații, Glow2Go vă poate solicita acordul pentru realizarea unor  sau alte materiale în format media pentru promovarea Serviciilorcare pot conține imaginea, vocea și/sau alte date cu caracter personal. Aceste situații vor fi supuse prevederilor art. 21 referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal. Dacă este cazul, aceste materiale vor face inclusiv obiectul unor drepturi de proprietate intelectuală. În cazul în care aceste materiale conțin înfățișarea fizică (inclusiv imaginea) și/sau vocea Clientului precum și în cazul în care Glow2Go promovează materialele utilizând înfățișarea fizică (inclusiv imaginea) și/sau vocea Clientului, Clientul consimte, în conformitate cu Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe și cu Codul Civil Român, la reproducerea înfățișării fizice (inclusiv a imaginii) și/sau a vocii, precum și la utilizarea unei asemenea reproduceri în activitatea desfășurată de Glow2Go (i.e., dezvoltarea și administrarea Platformei Glow2Go), inclusiv în promovarea activității Glow2Go (de exemplu, inclusiv prin publicarea pe website, rețele de socializare etc.).
 • REGULI DE CONȚINUT ȘI CONDUITĂ

Conținutul transmis în Platformă

 • În calitate de Client, sunteți singurul responsabil pentru tot conținutul pe care îl creați, îl transmiteți și/sau îl distribuiți prin intermediul Platformei (“Conținut al Clientului“). Având în vedere acest lucru, sunteți de acord să nu creați, să transmiteți și/sau să distribuiți prin Platformă orice Conținut al Clientului care:
 • este ilegal sau care ar constitui, încuraja sau furniza instrucțiuni pentru o infracțiune sau care încalcă drepturile oricărei părți, încalcă orice drept național sau internațional sau creează în orice alt mod vreun prejudiciu;
 • este defăimător, profan, obscen, pornografic, explicit sexual, indecent, vulgar, sugestiv, violent, hărțuitor, odios, amenințător, ofensator, discriminatoriu,  abuziv,  invaziv de confidențialitate sau drepturi de publicitate, fraudulos, înșelător sau în alt mod inacceptabil;
 • prin care un Client se dă drept altă persoană sau entitate sau prin care se creează în mod greșit afilierea cu o persoană sau o entitate;
 • poate încălca o marcă, secret comercial, drept de autor sau alt drept de proprietate intelectuală;
 • conține orice declarații, observații sau afirmații care nu reflectă opiniile și experiențele dumneavoastră sincere;
 • este conceput pentru a înșela Clienții Platformei;

 

Reguli de conduită

 1. În calitate de Client, sunteți singurul responsabil pentru propriul comportament în timp ce accesați și utilizați Platforma. Sunteți de acord să utilizați Platforma numai în scopuri care sunt legale și în conformitate cu acești Termeni și cu orice legi sau regulamente aplicabile. Sunteți de acord că nu veți desfășura și nu veți permite niciunei terțe părți să desfășoare, inclusiv, dar fără a se limita la, oricare dintre următoarele:
 • să utilizați Platforma pentru orice scop ilegal sau neautorizat sau să vă implicați, să încurajați sau să promovați orice activitate ilegală sau orice activitate care încalcă acești Termeni sau orice alte reguli sau politici stabilite din când în când de către noi;
 • să utilizați Platforma pentru a încălca drepturile legale și interesele legitime ale celorlalți, inclusiv, dar fără a se limita la, transmiterea sau punerea la dispoziție în alt mod prin intermediul Platformei care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale oricărei părți; 
 • să eliminați orice notificări privind drepturile de autor, mărcile sau alte drepturi de proprietate intelectuală în legătură cu Platforma sau în orice parte a acestuia; 
 • să utilizați orice robot, algoritm sau alte mijloace automatizate sau interfață care nu sunt furnizate de noi pentru a accesa Platforma sau pentru a extrage date;
 • să încercați să indicați în orice mod că aveți o legătură cu noi, cu excepția cazului în care am consimțit în mod expres la o astfel de conduită;
 • să încărcați, trimiteți, distribuiți sau difuzați orice Conținut al Clientului care ar putea fi interpretat în orice fel ca defăimător, ilegal, fraudulos, obscen, hărțuitor sau inacceptabil; 
 • să distribuiți orice alte componente dăunătoare cum ar fi, inclusiv, dar fără a se limita la, viruși, fișiere corupte, defecte;
 • să indicați că sunteți orice o altă persoană prin orice mijloace (de exemplu, prin utilizarea unei adrese de e-mail, nume, pseudonim sau altfel);
 • să exploatați Platforma pentru orice scop comercial neautorizat; 
 • să accesați sau utilizați Platforma în scopul creării unui produs sau serviciu competitiv cu oricare dintre produsele sau serviciile noastre;
 1. Clientul nu se va prezenta cu o altă identitate în scopul de a înșela ori induce în eroare alte persoane. Încălcarea în orice mod a acestei prevederi poate duce la blocarea accesului la Platforma Glow2Go a Clientului precum și, acolo unde este aplicabil, la sesizarea autorităților competente.
 2. Chiar dacă Glow2Go își rezervă dreptul de a elimina, în mod discreționar, din când în când, Conținutul Clientului sau alte materiale din Platformă, Glow2Go nu își asumă nicio obligație de a face acest lucru și în măsura permisă de lege, nu își asumă nicio răspundere pentru modul în care decide să elimine sau nu aceste elemente.
 3. Recunoașteți și sunteți de acord că, în măsura maximă permisă de legislația aplicabilă, Glow2Go nu va fi, în nici un caz, răspunzătoare față de dumneavoastră sau față de orice altă terță parte pentru orice daune directe sau indirecte, inclusiv, dar fără a se limita la, daune-interese pentru pierderea profiturilor, (indiferent dacă sunt suportate direct sau indirect), pierderea reputației afacerii, costul achizițiilor de bunuri sau servicii înlocuitoare sau orice altă pierdere, rezultată din sau în legătură Platforma, indiferent de teoria răspunderii (contractuală sau delictuală).
 4. Clienții trebuie să aibă un comportament adecvat și să îi trateze pe Experți într-o manieră profesionistă și respectuoasă. Orice raportare de comportament ofensator, amenințător sau inadecvat față de Experții noștri va avea ca rezultat întreruperea imediată a Serviciilor noastre pentru dumneavoastră. 
 5. Vă rugăm să vă asigurați că există spațiu suficient la locația dumneavoastră pentru echipamentul necesar prestării unui Serviciu. Acesta include spațiu pentru masa de masaj, în cazul masajelor, sau o masă, o canapea sau un blat pentru serviciile de unghii și de înfrumusețare. Vă rugăm să vă asigurați, de asemenea, că Experții au acces la o toaletă pentru a se spăla pe mâini sau pentru a elimina apa pentru pedichiură.
 6. Pentru masaje, vă rugăm să lăsați lenjeria intimă pe voi, deoarece nu Experții nu efectuează tratamente complet nud. De asemenea, nu este permisă efectuarea Serviciului de masaj pe patul Clientului. Acestea se efectuează numai pe pat de masaj. Experții noștri au dreptul de a refuza serviciul dacă această regulă nu este respectată.
 • RĂSPUNDERE
   1. Glow2Go nu va fi implicat în executarea Serviciilor, acestea fiind executate direct de către Expert. Astfel, Expertul va fi exclusiv răspunzător pentru orice faptă ilicită, de natură civilă, contravențională sau penală săvârșită în executarea sau cu ocazia executării Serviciilor, fără posibilitatea de a trage la răspundere Glow2Go. În cazul în care orice plângere, cerere, acțiune sau alt demers juridic este îndreptat împotriva Glow2Go de către un Client în legătură cu o faptă ilicită săvârșită de Expert în legătură cu executarea Serviciilor sau cu ocazia executării Serviciilor, Clientul se va îndrepta împotriva Expertului cerând, după caz, repararea prejudiciului suferit.
   2. În stabilirea vinovăției pentru faptele indicate la art. 12.1 de mai sus, nicio clauză a acestui Contract sau alt act subsecvent nu va fi interpretată astfel încât să rezulte o răspundere a comitentului pentru prepus conform art. 1.373 din Codul civil în relația Glow2Go-Expert. Glow2Go nu exercită direcția, supravegherea ori controlul asupra desfășurării activității Experților.
   3. În scopul de a asista Glow2Go cu obligațiile sale de conformitate, Expertul va notifica în termen de 24 de ore și va furniza toate informațiile rezonabile referitoare la orice incident (inclusiv orice accident sau alt incident care implică Serviciile Expertului) care are loc în timpul prestării Serviciilor și va coopera pentru orice investigație și încercare de rezolvare a unui astfel de incident. Pentru evitarea oricărui dubiu, o astfel de notificare nu echivalează cu o recunoaștere anticipată a vreunei responsabilități contractuale a Glow2Goui, a unei răspunderi civile delictuale pentru fapta proprie, faptă a Expertului pentru prepus, pază a lucrului sau orice fel de răspundere a Glow2Go
   4. Glow2Go va despăgubi în mod direct Clientul numai pentru prejudiciile pe care Clientul l-a suferit ca urmare a îndeplinirii cu întârziere, a neîndeplinirii ori îndeplinirii necorespunzătoare a comenzilor plasate în conformitate cu acești Termeni și în baza Anexei nr. 2 – Politica de rambursare, dacă legea nu prevede altfel.
   5. În cazul în care Părțile nu își respectă obligația de plată conform dispozițiilor acestor Termeni, acestea vor putea fi obligate la plata de penalități de întârziere în cuantum de 0,01%/zi de întârziere, care se vor aplica la valoarea sumei scadente și neachitate.
 • ALTE LIMITĂRI DE RĂSPUNDERE
 • În calitate de Client, înțelegeți și sunteți de acord că utilizarea Platformei se realizează pe propriul dumneavoastră risc. Nu garantăm că Platforma va îndeplini cerințele dumneavoastră sau că utilizarea Platformei va fi neîntreruptă, sigură sau fără erori sau că Platforma nu conține componente dăunătoare cum ar fi viruși.
   1. Înțelegeți și sunteți de acord că nu vom fi răspunzători pentru nicio încălcare sau întârziere a îndeplinirii obligațiilor noastre care rezultă din orice situație dincolo de controlul nostru rezonabil, inclusiv, dar fără a se limita la, acte sau omisiuni ale unor terțe părți, cutremur, incendiu, inundații, sau disfuncționalități tehnice (conexiunea la Internet, accesarea server-ului, etc).
 • În vederea accesării și utilizării Platformei Glow2Go, Clientul va folosi propriile sale echipamente informatice. GLOW2GO nu răspunde pentru compatibilitatea echipamentelor informatice, a sistemelor sau programelor folosite de Client cu interfața tehnică a Platformei Glow2Go.
   1. Glow2Go nu garantează accesibilitatea si funcționarea Platformei Glow2Go pe orice sistem de operare. Clienții obțin prin mijloace proprii accesul la rețeaua de date necesar pentru a utiliza Serviciile, prin intermediul propriilor furnizori de servicii de servicii de date, având responsabilitatea de a achita tarifele către aceștia. Glow2Go nu garantează că accesul la Platformă sau o parte a acestora funcționează pe un anumit echipament informatic. Accesul la Platformă poate fi afectat de defecțiuni și întârzieri inerente în utilizarea internetului și a comunicațiilor electronice. Glow2Go nu răspunde în niciun caz de daune rezultate din întreruperea serviciilor și din întârzieri ca urmare a unor evenimente care nu pot fi prevăzute și nu pot fi atribuite Glow2Go. 
   2. În plus, atunci când se interacționează cu Experții, este necesar ca toate persoanele să acționeze cu precauția și diligența cerută pentru protejarea siguranței și a proprietății personale, cu respectarea prevederilor art. 12.1 mai sus.
   3. Sunteți de acord să apărați și să despăgubiți Glow2Go și pe oricare dintre agenții, angajații, agențiile de publicitate, licențiatorii, furnizorii sau partenerii noștri împotriva oricăror creanțe, daune, plăți, amenzi, hotărâri, datorii, pierderi, costuri și cheltuieli de orice fel sau natură, inclusiv costurile litigiilor, taxele legale și onorariile avocațiale care decurg din sau în orice fel sunt legate de (i) utilizarea Platformei; (ii) încălcarea acestor Termeni sau a drepturilor oricărei terțe părți; sau (iii) încălcarea legilor aplicabile în legătură cu conduita, accesul sau utilizarea Platformei.
   4. Recunoașteți că Platforma este bazată pe Internet și înțelegeți și acceptați riscurile de securitate inerente asociate acestor aplicații și site-uri web, inclusiv, dar fără a se limita la, riscul de a pierde conexiunile la Internet, riscul de defecțiune hardware sau software și riscul de accesare neautorizată de către terți a Contului dumneavoastră de Client. Astfel, sunteți de acord că nu avem nici o răspundere pentru orice defecțiuni, eșecuri de comunicare, întârzieri, erori, sau orice încălcare a securității.
 • SITE-URI EXTERNE
   1. Platforma poate conține link-uri (legături URL) către site-uri sau resurse ale terților. Aceste link-uri (legături URL) către pagini terțe sunt furnizate doar pentru informare. În orice caz, în special din cauza caracterului volatil al informațiilor de pe Internet, Glow2Go nu poate controla natura sau conținutul acestor surse externe și, prin urmare, nu este responsabilă și nici răspunzătoare pentru utilizarea sau indisponibilitatea site-urilor terților și nici pentru conținutul sau alte materiale disponibile pe site-urile terților pe care le-ați putea accesa prin intermediul Platformei noastre.
 • MODIFICĂRI ALE PLATFORMEI
   1. Putem, la discreția noastră, cu sau fără notificare prealabilă și în orice moment, modifica sau întrerupe, temporar sau permanent, orice parte sau funcționalitate a Platformei noastre. 
   2. În nici un caz Glow2Go nu va fi răspunzătoare pentru restricționarea sau dezactivarea accesului la orice parte sau funcționalitate a Platformei.
 • SUSPENDAREA SAU TERMINAREA ACCESULUI LA PLATFORMĂ
   1. În cazul în care încălcați acești Termeni, este posibil să suspendăm sau să încetăm în totalitate sau parțial accesul dumneavoastră la Platformă și să ștergem sau să dezactivăm Contul de Client. Într-un astfel de caz, vă vom notifica în consecință.
   2. Clientii au posibilitatea de a șterge Conturile de Client și, într-un astfel de caz, toate informațiile lor de cont, vor fi șterse. Cu toate acestea, este posibil să păstrăm anumite informații despre relația comercială cu Clientul respectiv, în conformitate cu politica noastră de confidențialitate.
 • CESIUNEA
   1. Glow2Go poate cesiona acești Termeni și/sau orice sau toate drepturile sale sau delega orice și toate obligațiile sale în conformitate cu acești Termeni fără consimțământul dumneavoastră. Toate dispozițiile cuprinse în acești termeni se extind și vor fi obligatorii pentru succesorii și cesionarii Glow2Go. Nu aveți dreptul să cesionați acești Termeni sau oricare dintre drepturile și/sau obligațiile care decurg din acești Termeni unei alte persoane sau entități, fără acordul prealabil al Glow2Go.
 • DATE CU CARACTER PERSONAL
   1. Vă rugăm să consultați Politica noastră de confidențialitate pentru informații despre modul în care colectăm, utilizăm, stocăm și dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal.
 • INDEPENDENȚA CLAUZELOR
   1. Dacă orice prevedere a acestor Termeni va fi considerată nelegală, nulă sau din orice motiv inaplicabilă, atunci această prevedere va fi considerată separabilă de acești Termeni și nu va afecta valabilitatea și aplicabilitatea celorlalte prevederi.
 • LIPSA DE EXECUTARE
   1. Punerea în aplicare a acestor Termeni este exclusiv la discreția noastră și omisiunea noastră de a pune în aplicare oricare dintre dispozițiile Termenilor în anumite cazuri nu constituie o renunțare la dreptul nostru de a aplica acele dispoziții în alte cazuri.
 • LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA
   1. Acești Termeni sunt fi guvernați si interpretați in conformitate cu legislația României. Orice dispută care decurge din sau are legătură cu acești Termeni sau cu Serviciile furnizate de Glow2Go va fi de competența exclusivă a instanțelor din București, România.
 • CLAUZE NEUZUALE

Prin acceptarea acestor Termeni, acceptați în mod expres și sunteți de acord cu prevederile referitoare la limitările de răspundere, alegerea legii și a jurisdicție, denunțarea unilaterală și suspendarea executării.

 

ANEXA NR. 1 – POLITICA DE ANULARE

 

NERESPECTAREA CONDIȚIILOR TERMENILOR/COMENZII DE CĂTRE CLIENT         
Situație Penalizarea Clientului *
Clientul anulează programarea cu mai mult de 12 ore înainte de dată convenită pentru realizarea unui Serviciu Nu se aplică nicio penalizare
Clientul a anulat programarea cu mai puțin de 12 de ore, dar mai mult de 3 ore înainte de dată convenită pentru realizarea Serviciului 50% din  prețul Serviciului. Restul sumei va fi rambursată
Clientul a anulat programarea sau s-a reprogramat cu mai puțin de 3 ore înainte de dată convenită pentru realizarea Serviciului 100% din prețul Serviciului
Clientul anulează comanda înainte de prestarea Serviciului 100% din prețul Serviciului
Clientul nu se prezintă la programare 100% din  prețul  Serviciului
(i) Clientul întârzie mai mult de 15 minute la o programare  și (ii) Expertul nu poate presta Serviciile din cauza unor programări  imediat ulterioare ** 100% din  prețul  Serviciului
(i) Clientul se programează la adresa greșită, și (ii) adresa corectă este la mai mult de 15 minute distanță de adresa inițială (parcursă cu mașina) și (iii) Expertul nu se poate prezenta din cauza altor programări imediat ulterioare ***
(i) Clientul întârzie mai mult de 15 minute la o programare  și (ii) Expertul poate presta Serviciile în timpul alocat 10 lei pentru cele 15 minute de întarziere și 1 leu/minut după cele 15 minute, dar nu mi mult de 100% din prețul Serviciului
Clientul nu a comunicat în avans starea sa medicală ce nu permite prestarea serviciului (de ex. intervenții chirurgicale recente, plăgi deschise, bandaje, arsuri, neoplazii, tratamente oncologice precum chimioterapia, starea de graviditate, alergii severe,  boli mintale, dureri musculare cronice etc.) 50% din  prețul Serviciului. Restul sumei va fi rambursată.
La sosire, Expertul constată că nu are spațiu suficient pentru a efectua Serviciul ori, în cazul masajului, Clientul refuză respectarea instrucțiunilor de la art. 11.8. 100% din prețul Serviciului
* Penalizarea este echivalentă cu prețul  Serviciului (integral sau parțial) plătit de Client și care nu va fi returnat Clientului. Pentru claritate, (i) Clientul nu va plăti o penalizare suplimentară față de prețul Serviciului achitat deja;

**  În acest caz, Expertul poate decide, totuși, să furnizeze Serviciul (dacă nu va afecta programările ulterioare). De asemenea, pentru claritate, dacă Clientul întârzie mai puțin de 15 minute sau Expertul nu are programări ulterioare, Expertul va putea să furnizeze Serviciul, la alegerea sa. 

***  În acest caz, Expertul poate decide, totuși, să furnizeze Serviciul (dacă nu va afecta programările ulterioare).  De asemenea, pentru claritate, dacă distanța este la mai puțin de 15 minute sau Expertul nu are programări ulterioare, Expertul va putea să furnizeze Serviciul, la alegerea sa. 

 

ANEXA NR. 2 – POLITICA DE RAMBURS

 

NERESPECTAREA CONDIȚIILOR TERMENILOR/COMENZII DE CĂTRE EXPERT
Situație Sancțiune / Soluție
Clientul se programează și Expertul nu se prezintă la adresa și ora stabilită în comandă.  Rambursare integrală de preț

Acordarea unui voucher adițional în valoare de 50 de RON

Clientul se programează și Expertul anulează programarea cu mai mult de 12 ore înainte Rambursare integrală de preț

Acordarea unui voucher adițional în valoare de 50 de RON

Clientul se programează și Expertul anulează programarea cu mai puțin de 12 ore înainte Rambursare integrală de preț

Acordarea unui voucher adițional în valoare de 100 de RON

Clientul se programează și Expertul anulează programarea cu mai puțin de 2 ore înainte Rambursare egală cu prețul integral al Serviciului. 

Acordarea unui voucher adițional** pentru primirea unui Serviciu identic sau similar gratuit

Clientul se programează și Expertul nu se prezintă la programare, fără a anunța imposibilitatea prezentării Penalizare de 1.000 de RON
Clientul se programează și Expertul întârzie mai mult de 15 minute la o programare, iar Clientul anulează programarea Rambursare egală cu prețul* integral al Serviciului.
Urgențe medicale ale Expertului Se va încerca găsirea unui înlocuitor, în caz contrar se va rambursa Clientului contravaloarea Serviciului. 
**Valoarea voucherului va fi egală cu cea a Serviciului inițial comandat. Dacă se comandă un nou Serviciu și se utilizează voucherul pentru un Serviciu, dar cu o valoare inferioară, voucherul se epuizează integral fără a menține creditul rezultat ca diferență.    
NEMULȚUMIRI PRIVIND CALITATEA SERVICIILOR
Clientul este nemulțumit de serviciul prestat ( ex: calitatea îndoielnică a produselor, profesionalismul Expertului, viteză de realizare a Serviciului) si anunta in termen de 72 ore de la finalizarea serviciului, iar în urma evaluării de către echipa Glow2Go se constată că acest caz este adevărat Clientul primește un cupon cu valoarea Serviciului achiziționat prin care se poate reprograma la același Serviciu sau la un altul din cadrul Platformei Glow2Go

 

ANEXA NR. 3 – POLITICA DE ANULARE PENTRU EVENIMENTE

 

NERESPECTAREA CONDIȚIILOR TERMENILOR/COMENZII DE CĂTRE CLIENT  *       
În cazul programărilor făcute în avans cu 1-12 luni Penalizarea Clientului **                                             
Utilizatorul anulează̆ programarea/programările cu mai mult de 4 săptămâni înainte de data evenimentului Nu i se va aplica o penalizare.
Utilizatorul anulează̆ programarea/programările cu mai puțin de 4 săptămâni, dar mai mult de 1 săptămână înainte de data evenimentului I se va aplica o penalizare de 30% din totalul comenzii – 50 LEI (aceasta penalizare vă fi trimisă către comitent – însă 50 lei din ea vor rămâne la echipa Glow2Go pentru suportul acordat)
Utilizatorul anulează̆ programarea/programările cu mai puțin de 1 săptămână înainte de data evenimentului,  dar mai mult de 1 zi înainte de data evenimentului I se va aplica o penalizare de 50% din totalul achitat – 50 lei (aceasta penalizare vă fi trimisă către comitent – însă 50 lei din ea vor rămâne la echipa Glow2Go pentru suportul acordat)
Utilizatorul anulează̆ programarea/programările cu mai puțin 24 ore, dar mai mult de 12 ore înainte de eveniment  înainte de data evenimentului I se va aplica o penalizare de 75% din totalul achitat – 50 lei (aceasta penalizare vă fi trimisă către comitent – însă 50 lei din ea vor rămâne la echipa Glow2Go pentru suportul acordat)
Utilizatorul anulează̆ programarea/programările cu mai puțin 12 ore înainte de eveniment I se va aplica o penalizare de 100% din totalul achitat – 50 LEI (aceasta penalizare vă fi trimisă către comitent – însă 50 lei din ea vor rămâne la echipa Glow2Go pentru suportul acordat)
În cazul programărilor făcute cu mai puțin de 4 săptămâni de la data evenimentului, dar mai mult de 3 zile Penalizarea Clientului **
Utilizatorul anulează̆ programarea/programările cu mai mult de 2 săptămâni înainte de data evenimentului Nu i se va aplica o penalizare.
Utilizatorul anulează̆ programarea/programările cu mai puțin de 2 săptămâni, dar mai mult de 1 săptămână înainte de data evenimentului I se va aplica o penalizare de 30% din totalul comenzii – 50 LEI (aceasta penalizare vă fi trimisă către comitent – însă 50 lei din ea vor rămâne la echipa Glow2Go pentru suportul acordat)
Utilizatorul anulează̆ programarea/programările cu mai puțin de 1 săptămână înainte de data evenimentului,  dar mai mult de 1 zi înainte de data evenimentului I se va aplica o penalizare de 50% din totalul achitat – 50 lei (aceasta penalizare vă fi trimisă către comitent – însă 50 lei din ea vor rămâne la echipa Glow2Go pentru suportul acordat)
Utilizatorul anulează̆ programarea/programările cu mai puțin 24 ore, dar mai mult de 12 ore înainte de eveniment  înainte de data evenimentului I se va aplica o penalizare de 75% din totalul achitat – 50 lei (aceasta penalizare vă fi trimisă către comitent – însă 50 lei din ea vor rămâne la echipa Glow2Go pentru suportul acordat)
Utilizatorul anulează̆ programarea/programările cu mai puțin 12 ore înainte de eveniment I se va aplica o penalizare de 100% din totalul achitat – 50 LEI (aceasta penalizare vă fi trimisă către comitent – însă 50 lei din ea vor rămâne la echipa Glow2Go pentru suportul acordat)
În cazul programărilor last-minute (făcute cu mai puțin de 3 zile înainte de eveniment) Penalizarea Clientului **
Utilizatorul anulează̆ programarea/programările cu mai mult de 24 ore înainte de data evenimentului I se va aplica o penalizare de 30% din totalul comenzii – 50 LEI (aceasta penalizare vă fi trimisă către comitent – însă 50 lei din ea vor rămâne la echipa Glow2Go pentru suportul acordat)
Utilizatorul anulează̆ programarea/programările cu mai puți 24 ore, dar mai mult de 12 ore înainte de eveniment  înainte de data evenimentului  I se va aplica o penalizare de 50% din totalul achitat – 50 lei (aceasta penalizare vă fi trimisă către comitent – însă 50 lei din ea vor rămâne la echipa Glow2Go pentru suportul acordat)
Utilizatorul anulează̆ programarea/programările cu mai puțin 12 ore înainte de eveniment, dar mai mult de 3 ore I se va aplica o penalizare de 75% din totalul achitat – 50 lei (aceasta penalizare vă fi trimisă către comitent – însă 50 lei din ea vor rămâne la echipa Glow2Go pentru suportul acordat)
Utilizatorul anulează̆ programarea/programările cu mai puțin de 3 ore înainte de eveniment->  I se vă aplica o penalizare de 100% din totalul achitat I se va aplica o penalizare de 100% din totalul achitat – 50 LEI (aceasta penalizare vă fi trimisă către comitent – însă 50 lei din ea vor rămâne la echipa Glow2Go pentru suportul acordat)
*Nerespectarea condițiilor și termenilor comenzii se aplică programărilor de nuntă, botez,  în perioada mai-octombrie, dar și programărilor ce includ minim 2 cliente la aceeași locație.

**Penalizarea este echivalentă cu prețul  Serviciului (integral sau parțial) plătit de Client și care nu va fi returnat Clientului. Pentru claritate, (i) Clientul nu va plăti o penalizare suplimentară față de prețul Serviciului achitat deja;

 

NERESPECTAREA CONDIȚIILOR TERMENILOR/COMENZII DE CĂTRE EXPERT  *       
Expertul anulează̆ programarea/programările cu mai mult de 4 săptămâni înainte de data evenimentului Nu i se va aplica o penalizare. Echipa Glow2Go vă încerca să găsească un înlocuitor și în cazul în care nu se găsește unul, va rambursa banii clientului.
Expertul anulează̆ programarea/programările cu mai puțin de 4 săptămâni, dar mai mult de 2 săptămâni înainte de data evenimentului , iar echipa Glow2Go nu reușește să găsească un înlocuitor (un alt expert)  I se va aplica expertului o penalizare de 30% din totalul ce îi revenea, sumă ce i se va reține din programări avute sau viitoare programări (aceasta penalizare va fi trimisă către utilizator pentru disconfortul creat). Dacă echipa Glow2Go găsește un înlocuitor , penalizarea nu se va aplica.
Expertul anulează̆ programarea/programările cu mai puțin de 2 săptămână înainte de data evenimentului,  dar mai mult de 2 zile înainte de data evenimentului, iar echipa Glow2Go nu reușește să găsească un înlocuitor (un alt expert)  I se va aplica o penalizare de 50% din totalul ce îi revenea – sumă ce i se va reține din programări avute sau viitoare programări (aceasta penalizare va fi trimisă către utilizator pentru disconfortul creat). Dacă echipa Glow2Go găsește un înlocuitor , se va aplica o penalizare de 50 lei care i se va oferi utilizatorului sub forma de voucher.
Expertul anulează̆ programarea/programările cu mai puțin de 2 zile, dar mai mult de 12 ore înainte de ora evenimentului,  iar echipa Glow2Go nu reușește să găsească un înlocuitor (un alt expert)  I se va aplica o penalizare de 100% din totalul ce îi revenea – sumă ce i se vă reține din programări avute sau viitoare programări. Clientului i se va oferi un card cadou cu valoarea a 50% din suma totală ce îi revenea expertului
Expertul anulează̆ programarea/programările cu mai puțin de 12 ore înainte de ora evenimentului,  iar echipa Glow2Go nu reușește să găsească un înlocuitor (un alt expert)  I se va aplica o penalizare de 100% din totalul achitat – 50 LEI (aceasta penalizare vă fi trimisă către comitent – însă 50 lei din ea vor rămâne la echipa Glow2Go pentru suportul acordat)
*Nerespectarea condițiilor și termenilor comenzii se aplică programărilor de nuntă, botez,  în perioada mai-octombrie, dar și programărilor ce includ minim 2 cliente la aceeași locație.

 

PLATA FĂCUTĂ DE DE CĂTRE CLIENT  *       
Situație Obligativitatea plății                                          
 

În cazul programărilor făcute în avans cu mai mult de 1 lună pentru evenimente 

Se plătește 50% avans in momentul efectuarii comenzii și 50% se plătește cu minim 30 de zile înainte de data evenimentului. Glow2go va trimite o notificare de plata utilizatorului cu suma de plata cu 7 zile inainte de a se inregistra acele 30 de zile. (cu 37 de zile inainte de eveniment) 

În cazul in care utilizatorul nu plătește în termen de 7 zile restul de plata de 50%, comanda sa va fi anulată și va primi o notificare de înștiintare a anulării comenzii și a restituirii avansului de 50%, fără 50 lei ( 50 lei este penalizarea care va reveni catre Glow2Go) 

În cazul programărilor făcute cu  mai puțin de o 1 lună înainte de data evenimentului. Plata se efectuează 100% integral.

Tot în cazul programărilor făcute cu 1 lună înainte de data evenimentului, utilizatorul este obligat să plătească 100% din suma în maximum 12 ore de la trimiterea link-ului de plată de către platformă.

*Nerespectarea condițiilor și termenilor comenzii se aplică programărilor de nuntă, botez,  în perioada mai-octombrie, dar și programărilor ce includ minim 2 cliente la aceeași locație.

**Penalizarea este echivalentă cu prețul  Serviciului (integral sau parțial) plătit de Client și care nu va fi returnat Clientului. Pentru claritate, (i) Clientul nu va plăti o penalizare suplimentară față de prețul Serviciului achitat deja;